PROTEIN PHẢN ỨNG C

(C-Reactive Proteine / C-Reactive Protein [CRP], High-Sensitivity CRP [hs-CRP], Cardiac CRP) Nhắc lại sinh lý Protein phản ứng c (C-reactive protein [CRP]) là một glycoprotein được gan sản xuất có đặc điểm là kết tủa với polysaccharid c của phế cầu. Bình thường, không thấy protein này trong máu. Tình trạng viêm cấp với phá …

PROTEIN PHẢN ỨNG C Read More »