protein

PROTEIN PHẢN ỨNG C

(C-Reactive Proteine / C-Reactive Protein [CRP], High-Sensitivity CRP [hs-CRP], Cardiac CRP) Nhắc lại sinh lý Protein phản ứng c (C-reactive protein [CRP]) là một glycoprotein được gan sản xuất có đặc điểm là kết tủa với polysaccharid c của phế cầu. Bình thường, không thấy protein này trong máu. Tình trạng viêm cấp với phá …

PROTEIN PHẢN ỨNG C Read More »

PROTEIN TOÀN PHẦN TRONG MÁU

(Proteines Totales, Electrophorèse des Protides / Protein Electrophoresis, Serum Protein Electrophoresis, Immunofixation Electrophoresis, Total Protein) Nhắc tại sinh lý Protein toàn phần trong máu bao gồm albumin và các globulin. Albumin được tổng hợp ờ gan và đảm bảo các chức năng sống sau đây của cơ thể: Tham gia duy trì áp lực keo …

PROTEIN TOÀN PHẦN TRONG MÁU Read More »

XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU- CÁC LOẠI XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU CƠ BẢN CẦN BIẾT

Tớ là khối nội dung. Bấm vào nút sửa để thay đổi đoạn văn này.  1. Xét nghiệm nước tiểu là gì? Xét nghiệm nước tiểu còn được gọi là phân tích nước tiểu. Đây là một xét nghiệm cơ bản, rất phổ biến. Có thể được thực hiện rộng rãi tại bệnh viện, trung …

XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU- CÁC LOẠI XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU CƠ BẢN CẦN BIẾT Read More »

Scroll to Top