siêu ấm

SUY MÒN

Tất cả bệnh nặng kéo dài đều có thể đưa đến suy mòn. Cần phải tìm nguyên nhân: [toc] 1. TÌM TỔN THƯƠNG THỰC THẾ: Khám toàn diện. Tốc độ máu lắng tăng là dấu hiệu quan trọng. Siêu âm, chụp X-quang, chụp lấp lánh (đặc biệt gan và xương). Điện di protein Lao, Ung …

SUY MÒN Read More »

Scroll to Top