Đại cương về hệ sinh sản

1.Phần giới thiệu Ở hầu hết động vật có vú, sự khác biệt giữa giống đực và giống cái là tùy thuộc một nhiễm sắc thể (nhiễm sắc thể Y), và một cặp cấu trúc nội tiết là tinh hoàn ở giống đực và buồng trứng ở giống cái. Trong thời kỳ bào thai, sự …

Đại cương về hệ sinh sản Read More »