Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

suy tuyến giáp

SUY TUYẾN GIÁP Ở NGƯỜI LỚN

TRIỆU CHỨNG VÀ NGUYÊN NHÂN BỆNH:   PHÙ NIÊM TỰ PHÁT Ở NGƯỜI LỚN: Bệnh thường không được chẩn đoán: Mô bị ngấm, ít lông, sợ lạnh, các triệu chứng này không phải bao giờ cũng rõ rệt; Chậm chạp trong hoạt động và chậm chạp trong suy nghĩ, có thể lầm với tình trạng …

Read more SUY TUYẾN GIÁP Ở NGƯỜI LỚN