Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

song thị

SONG THỊ

SONG THỊ LÀ GÌ VÀ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SONG THỊ: Liệt dây thần kinh VI: song thị “cùng phía” ngang; Liệt dây thần kinh III: song thị “tréo” ngang, hoặc song thị thẳng đứng (có khả năng có sa mí mắt, giãn đồng tử). Hiếm khi liệt dây thần kinh IV: song thị ngang. …

Read more SONG THỊ