Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

SỐT Ở PHỤ NỮ MANG THAI

1. Có thể do bất cứ bệnh gì gây sốt (khám toàn bộ), để ý đến môi trường (sốt rét). Nhất là, nếu có dấu hiệu ở bụng, nghĩ đến viêm ruột thừa hoặc viêm thận bể thận. 2. Nên lưu ý riêng biệt đến những bệnh nhiễm khuẩn có nguy cơ đặc biệt cho …

Read more SỐT Ở PHỤ NỮ MANG THAI