Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

suy tim ở người già

SUY TIM Ở NGƯỜI LỚN TUỔI

DẤU HIỆU VÀ NGUYÊN NHÂN CHÍNH: Các dấu hiệu riêng biệt của suy tim ở người lớn tuổi cũng giống như các dấu hiệu suy tim ở các lứa tuổi khác: Chứng ho ban đêm là dấu hiệu xảy ra sớm của suy thất trái; Với phù chi dưới hoặc gan to thì không đưa …

Read more SUY TIM Ở NGƯỜI LỚN TUỔI