tâm thần phân liệt

DẤU HIỆU VÀ NGUYÊN NHÂN TỰ TỬ

Sau khi cấp cứu, cần nghiên cứu tình trạng tâm thần của bệnh nhân. Thường là một trong ba tình huống sau đây: [toc] 1. TÌNH TRẠNG TRẦM CẢM THẬT SỰ, BẮT BUỘC PHẢI ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN: u sầu (buồn, ức chế, tự kết tội); Thể trầm cảm của bệnh tâm thần …

DẤU HIỆU VÀ NGUYÊN NHÂN TỰ TỬ Read More »

ẢO GIÁC

(Hallucination) [toc] 1. Ảo giác là dấu hiệu của thần kinh: Tương đương với động kinh ảo giác (nhất là động kinh thái dương): Ảo vị (ảo giác – vị giác) hoặc ảo khứu (ảo giác – khứu giác) cơn móc thùy cá ngựa (uncinate flt); Ảo giác – tâm thần: “đã có thấy rồi”, …

ẢO GIÁC Read More »

Scroll to Top