Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

TÂM THẦN BỊ KÍCH THÍCH (Trạng thái)

1. CÁC NGUYÊN NHÂN TÂM THẦN BỊ KÍCH THÍCH (Trạng thái) KÍCH THÍCH NGUYÊN NHÂN DO ĐỘC Tố: rượu, amphetamin, cycloserin, corticoit trên một thể địa có bản chất dễ kích thích. Cai đột ngột một loại ma túy hoặc một loại thuốc sử dụng thường xuyên. MỘT SỐ RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA: Giăm glucoz …

Read more TÂM THẦN BỊ KÍCH THÍCH (Trạng thái)

CHẬM TÂM THẦN VẬN ĐỘNG

1. LÝ DO CHÍNH ĐỂ LO NGẠI: Phản xạ nguyên thủy kéo dài đến 5 tháng; Đến 4 tháng đầu còn lủng lẳng; Quá 7 tháng các chi dưới còn tăng trương lực. 10 tháng chưa biết ngồi, và 20 tháng chưa biết đi; Ở một đứa trẻ có phản xạ kích thích bình thường, …

Read more CHẬM TÂM THẦN VẬN ĐỘNG

liệt dương

LẪN TÂM THẦN

LẪN TÂM THẦN LÀ GÌ VÀ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN LẪN TÂM THẦN: Là tình trạng rối loạn ý thức với cường độ khác nhau kèm theo lạc hướng về thời gian và không gian, do dự, trù trừ, lo âu, và mộng thức (tâm thần hoạt động như trong giấc mộng ảo giác di …

Read more LẪN TÂM THẦN

LẪN TÂM THẦN Ở NGƯỜI LỚN TUỔI

NGUYÊN NHÂN:    Chẩn đoán có thể sai với chứng mất ngôn ngữ Wernicke làm cho người khám có thể nhầm với lẫn tâm thần hoặc với sa sút trí tuệ. Nghiên cứu cách người hệnh gọi các vật dụng.   DO TỔN THƯƠNG NÃO: Xuất huyết màng não; Viêm màng não cấp, viêm màng …

Read more LẪN TÂM THẦN Ở NGƯỜI LỚN TUỔI

ẢO GIÁC

(Hallucination) 1. Ảo giác là dấu hiệu của thần kinh: Tương đương với động kinh ảo giác (nhất là động kinh thái dương): Ảo vị (ảo giác – vị giác) hoặc ảo khứu (ảo giác – khứu giác) cơn móc thùy cá ngựa (uncinate flt); Ảo giác – tâm thần: “đã có thấy rồi”, “kỳ …

Read more ẢO GIÁC

ám ảnh và sợ

Dấu hiệu ÁM ẢNH VÀ SỢ

(Obsession et phobie; Obsession and phobia) 1. Ám ảnh và sợ là sao? ÁM ẢNH: “Ý nghĩ kết hợp với cảm tính đau khổ; cảm tính này xâm chiếm ý thức, lặp đi lặp lại và không thể nén được”. Bệnh nhân ý thức được tính chất bệnh hoạn của rối loạn này, chống trả …

Read more Dấu hiệu ÁM ẢNH VÀ SỢ