TĂNG URÊ-HUYẾT

(CÓ nghĩa là urê – huyết trên 0,50g/lít (trên 7mmol/lít). * TĂNG URÊ – HUYẾT “GIẢ” DO ÍT NƯỚC TIỂU: (Chế độ ăn quá kiêng khem và lạt, thiếu nước): Trong các trường hợp trên người ta thấy: Nồng độ urê nước tiểu còn tốt; Hệ số thanh thải bình thường; Creatinin huyết bình thường; …

TĂNG URÊ-HUYẾT Read More »