Sinh lý hệ thần kinh thực vật

Từ đầu thế kỷ 19 các chức năng trong cơ thể được chia làm 2 phần: Chức năng động vật và chức năng thực vật. Chức năng động vật là sự thu nhận kích thích và phản ứng cử động thực hiện nhờ hệ cơ xương. Chức năng thực vật gồm sự trao đổi chất, …

Sinh lý hệ thần kinh thực vật Read More »