Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

CALCI-HUYẾT (Giảm)

(Dưới 95 millgram/lít hoặc dưới 2,2 millimol.) 1. Nguyên nhân cho kết quả sai: Không có sự tương đồng giữa con số và triệu chứng lâm sàng. 2. Dấu hiệu lâm sàng và nguyên nhân: * DẤU HIỆU LÂM SÀNG GIẢM CALCI – HUYẾT: Giảm calci – huyết thể hiện trên lâm sàng bằng các …

Read more CALCI-HUYẾT (Giảm)