Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

THIẾU MÁU Ở NGƯỜI XƠ GAN

Nguyên nhân: Thiếu máu sau khi xuất huyết; Thiếu máu đại hồng cầu hoặc nguyên hồng cầu khổng lồ (do thiếu acid folic); Ung thư kết hợp u gan; Thiếu máu do tan máu: thường gặp; và hội chứng Zieve (với vàng da và tăng lipid huyết); Thiếu máu nguyên bào sắt; Tăng năng lách; …

Read more THIẾU MÁU Ở NGƯỜI XƠ GAN