NATRI-HUYẾT (giảm)

[toc] Natri huyết thường dưới 135 mEq / lít; dưới 135 mmol / lít. Cảnh giác giảm natri – huyết giả trong tảng glucoz – huyết, trong tảng protid – huyết, trong tăng lipid – huyết 1. HẬU QUẢ GIẢM NATRI – HUYẾT: Giảm thẩm thấu huyết tương; Tăng ngấm nước nội bào (gây rối …

NATRI-HUYẾT (giảm) Read More »