Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

còi xương

CÒI XƯƠNG

1. Các dấu hiệu: Bệnh của trẻ em trên 3 tháng. – DẤU HIỆU LẦM SÀNG: Bộ xương biến dạng thay đổi tùy theo tuổi; Sưng sụn sườn: “tràng hạt sườn còi xương”; Gờ hành xương; Nhuyễn sọ (craniotabes); Giảm trương lực cơ, bụng căng, hai cơ thẳng bụng dang ra; Còi xương có thể …

Read more CÒI XƯƠNG