Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

NGUYÊN NHÂN GÂY KHÓ THỞ CẤP

PHÂN LOẠI VÀ BIỂU HIỆN:       KHÓ THỞ THANH QUẢN: Nhịp thở chậm ở thì hít vào kèm với rút lõm và thở khò khè:       . Vật lạ (trẻ em);       . Viêm thanh quản dưới thanh môn cấp do siêu vi (trẻ em);       . …

Read more NGUYÊN NHÂN GÂY KHÓ THỞ CẤP

KHÓ THỞ DẠNG HEN SUYỄN

I. CÁC DẠNG KHÓ THỞ HEN SUYỄN CHỦ YẾU:    Thở ra khó, có tiếng rít, hô hấp chậm (khi có khi không)    HEN SUYỄN THẬT SỰ: Cơn kịch phát kéo dài vài tiếng đồng hồ, chủ yếu về đêm, gần sáng; Hen suyễn với khó thở triền miên; Cơn hen suyễn liên tục; …

Read more KHÓ THỞ DẠNG HEN SUYỄN