Sinh lý tiểu não

 Tiểu não là một cấu trúc thần kinh nằm ở hố sọ sau, nhận những bó thần kinh từ tủy sống, hành não, vỏ não đi đến và phát ra những bó sợi thần kinh đi đến vỏ não, hành não, cuống não và tủy sống. Chức năng cơ bản của tiểu não là điều …

Sinh lý tiểu não Read More »