trầm cảm

NGUYÊN NHÂN HỘI CHỨNG TRẦM CẢM TUỔI GIÀ

Ngày nay, hội chứng trầm cảm được chẩn đoán khá nhiều, có khi quá mức, làm thành một “bệnh của thế kỉ”. Riêng đối với tuổi già, có nhiều nguyên nhân tác động và cỏ thể xếp thành hai loại chính: thực thề và tâm lý xã hội. 1. Nguyên nhân thực thể     Làm suy yếu …

NGUYÊN NHÂN HỘI CHỨNG TRẦM CẢM TUỔI GIÀ Read More »

DẤU HIỆU VÀ NGUYÊN NHÂN TỰ TỬ

Sau khi cấp cứu, cần nghiên cứu tình trạng tâm thần của bệnh nhân. Thường là một trong ba tình huống sau đây: [toc] 1. TÌNH TRẠNG TRẦM CẢM THẬT SỰ, BẮT BUỘC PHẢI ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN: u sầu (buồn, ức chế, tự kết tội); Thể trầm cảm của bệnh tâm thần …

DẤU HIỆU VÀ NGUYÊN NHÂN TỰ TỬ Read More »

Scroll to Top