Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

tràn dịch khớp gối

TRÀN DỊCH KHỚP GỐI

Không lẩm với: . Viêm bao hoạt dịch trước xương bánh chè, hoặc viêm túi thanh mạc; . u nang của một sụn chêm; . Viêm bao hoạt dịch cơ chân ngỗng; . u nang kheo; . Tràn máu khớp. [toc] 1. TRÀN DỊCH KHỚP GỐI KHÔNG DẤU HIỆU VIÊM hoặc với dấu hiệu viêm …

Read more TRÀN DỊCH KHỚP GỐI

bướu cổ

BUỚU CỔ

[toc] 1. BƯỚU Ở GIỮA HOẶC GẦN GIỮA cổ: Trên xương móng: . Hạch dưới cằm; . U nhái dưới lưỡi; . U nang dạng da ở sàn miệng. Dưới xương móng: + Ở giữa: . U nang dây giáp – lưỡi, khối mềm chỉ có thể phát hiện ở thanh niên do nhiễm khuẩn …

Read more BUỚU CỔ