UNG THƯ Ở NGƯỜI CAO TUỔI, NGƯỜI GIÀ

Các vấn đề do ung thư đặt ra ở tuổi già không giống ở tuổi trẻ vì người già phản ứng với ung thư khác; hậu quả của bệnh đối với thời gian sống cũng khác; sự cân nhắc lựa chọn phương pháp xử trí cũng có những điềm riêng biệt. 1. Tỉ lệ mắc …

UNG THƯ Ở NGƯỜI CAO TUỔI, NGƯỜI GIÀ Read More »