Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

PHÁT ÂM (Khó)

1. KHÀN TIẾNG: CẤP: . Viêm thanh quản cấp do virus; . “Chứng nói đều đều một giọng” vận mạch sau khi gắng sức nói (dây thanh tím bầm). KÉO DÀI: . Viêm thanh quản mạn: khó phát âm thay đổi trong ngày; thường xảy ra ở người bệnh gút; . U nhú ở dây …

Read more PHÁT ÂM (Khó)