BỐC HỎA VẬN MẠCH

[toc] NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ BỐC HỎA VẬN MẠCH: BỐC HỎA Ở THỜI KỲ MÃN KINH: Cảm giác nóng, cháy trong cơ thể, từ đầu đến chân, mặt đỏ bừng, cảm giác thiếu không khí, cảm giác như có hòn chẹn ở cổ họng, ù tai, thời gian từ 1 đến 2 phút, …

BỐC HỎA VẬN MẠCH Read More »