VÀNG DA VÔ NIỆU

Vàng da cùng chung với vô niệu bao giờ cũng trầm trọng [toc] 1. BỆNH NHIỄM KHUẨN LIÊN HỆ VỪA GAN VỪA THẬN (Viêm gan – thận nhiễm khuẩn) – GAN VÀ THẬN BỊ NGỘ ĐỘC Sô’t rét ác tính; Viêm ống mật sinh urê huyết (tìm sỏi trong ống mật chủ); Bệnh xoắn khuẩn …

VÀNG DA VÔ NIỆU Read More »