Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

VÀNG DA VÔ NIỆU

Vàng da cùng chung với vô niệu bao giờ cũng trầm trọng 1. BỆNH NHIỄM KHUẨN LIÊN HỆ VỪA GAN VỪA THẬN (Viêm gan – thận nhiễm khuẩn) – GAN VÀ THẬN BỊ NGỘ ĐỘC Sô’t rét ác tính; Viêm ống mật sinh urê huyết (tìm sỏi trong ống mật chủ); Bệnh xoắn khuẩn vàng …

Read more VÀNG DA VÔ NIỆU