Xét nghiệm HLA là gì? Khi nào cần làm xét nghiệm HLA

Bài viết cung cấp thông tin tổng hợp về HLA: HLA là gì? Khi nào cần làm xét nghiệm HLA? Lấy mẫu xét nghiệm HLA ra sao? kết quả xét nghiệm HLA có ý nghĩa gì cho việc chẩn đoán và điều trị.