Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

KHÁNG NGUYÊN AUSTRALIA

I. NỘI DUNG VỀ KHÁNG NGUYÊN: Trường hợp với virus viêm gan B mà nó là “chỉ diện sinh học”, tìm thấy trong máu bệnh nhân 80% trường hợp. Xuất hiện ngay trong giai đoạn ủ bệnh, khoảng 4 tuần lễ trước khi xuất hiện vàng da (nếu có). Nó chỉ tồn tại từ 2 …

Read more KHÁNG NGUYÊN AUSTRALIA