VIÊM MÀNG MẠCH NHO (Uvéite, Uveitis)

VIÊM MÀNG MẠCH NHO (Uvéite, Uveitis) LÀ GÌ ? Màng mạch nho hoặc dây màng mạch nho được tạo nên do màng mạch (màng mạch nho sau) mống mắt và thể mi (màng mạch nho trước). Từ viêm màng mạch nho thường nhất chi: Viêm mống mắt ỉ Viêm mống mắt – thể mỉ [toc] …

VIÊM MÀNG MẠCH NHO (Uvéite, Uveitis) Read More »