Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

RỐI LOẠN TÍNH TÌNH TRẺ CON

TRIỆU CHỨNG VÀ NGUYÊN NHẬN: Thông thường từ “rối loạn tính tình” dùng để chỉ những hiện tượng: . Gây gổ, hung hăng; . Chống đối, thù nghịch; . Phản ứng, đối chọi; . Cơn giận dữ bất thường hoặc quá trớn. ★ NHỮNG TRẺ CON NÀY TRONG TIỀN SỬ CÓ KHI: . Bị sinh khó; …

Read more RỐI LOẠN TÍNH TÌNH TRẺ CON

parinaud

PARINAUD (hội chứng)

Kết hợp: . Liệt động tác nhìn lên xuống của mắt, cộng với . Liệt quy tụ nhãn cầu. Đây là các loại liệt “chức năng” (chứ không phải liệt thân hoặc nhân dây thần kinh số III) (xem: Liệt vận nhãn). Khi liệt động tác nhìn lên xuống, và liệt quy tụ xảy ra …

Read more PARINAUD (hội chứng)