RUN

[toc] PHÂN LOẠI TRIỆU CHỨNG BỆNH: ★ RUN TIỂU NÃO: Run trong hoạt động, trong cử động (run “cố ý”) là những dao động không đối xứng trong vận động: Thùy nhộng: . Run ở đầu và ở thân; . Đôi khi ở chi dưới; Bán cầu: . Nhất là ở chi trên; . Ở …

RUN Read More »