HẠCH TRUNG THẤT

[toc] I. CÁC LOẠI BỆNH TẠO NÊN HẠCH TRUNG THẤT: LAO: sơ nhiễm (hạch một bên) hoặc u bạch huyết bào lao (hạch hai bên). SAJRCOIT: (Besnier – Boeck – Schaumann); hạch hai bên, đối xứng, to, không chèn ép, tổng trạng duy trì, nhu mô nguyên vẹn, hoặc hình ảnh lưới có cục; tăng …

HẠCH TRUNG THẤT Read More »