XỬ LÍ NHỒI MÁU CƠ TIM

[toc] 1. Xử lí nhồi máu cơ tim cấp a.     Nghỉ ngơi Cần áp dụng triệt để và tức khắc. –    Chỉ định này là bắt buộc, mặc dù một số bệnh nhân có trạng thái bồn chồn, vật vã, khó có thể nằm yên tuyệt đối được. –    Thời gian nằm thường phải từ 4 …

XỬ LÍ NHỒI MÁU CƠ TIM Read More »