KHÔNG ỔN ĐỊNH (Trạng thái) (Trẻ hiếu động)

[toc] I. MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ TRẠNG THÁI KHÔNG ỔN ĐỊNH: Trạng thái không ổn định là đặc tính bình thường ở trẻ còn nhỏ. Trạng thái không ổn định quá mức là tình huống thường xảy ra mà nguyên nhân rất khác nhau: Trạng thái không ổn định có thể biểu hiện một …

KHÔNG ỔN ĐỊNH (Trạng thái) (Trẻ hiếu động) Read More »