MÃN KINH Ở NGƯỜI LỚN TUỔI

1. Thời kì chuyển tiếp       Các triệu chứng gặp ờ giai đoạn này có thề xếp theo ba hội chứng.         a.  Hội chứng thần kinh thực vật: cảm giác bốc nóng, đôi khi rất khó chịu, di cảm đầu chi, nhất là ban đêm, nhức đầu, chóng mặt, chuột …

MÃN KINH Ở NGƯỜI LỚN TUỔI Read More »