Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

giãn đồng tử

GIÃN ĐỒNG TỬ MỘT BÊN

NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ CHÍNH Ở MẮT: Giãn đồng tử do bệnh glocom; Giãn đồng tử do chấn thương, do đụng giập, vật lạ trong mắt Giãn đồng tử do mù; Do hiệu quả của thuốc nhỏ mắt (atropin, thuốc làm giãn đồng tử, adrenalin, cocain). GIÃN ĐỒNG TỬ DO LIỆT: yếu tố của liệt …

Read more GIÃN ĐỒNG TỬ MỘT BÊN

glocom

PHÂN BIỆT GLOCOM VÀ THUỐC CÓ THỂ GÂY RA CƠN GLOCOM

PHÂN BIỆT TRONG NHÃN KHOA: Người ta phân biệt trong nhãn khoa: Bệnh glocom thứ phát trong tiến trình viêm mông mắt thể mi, trong rối loạn tĩnh mạch mắt, v.v… Bệnh glocom nguyên phát; . cơn glocom cấp (cấp cứu khoa mắt), nhức đẩu, ói mửa, thị giác kém, giãn đổng tử. . glocom …

Read more PHÂN BIỆT GLOCOM VÀ THUỐC CÓ THỂ GÂY RA CƠN GLOCOM