HÌNH HANG Ở PHỔI

[toc] I. NGUYÊN NHÂN: Áp xe phổi sau khi ói ra mủ, thường là hình của thành trong; vùng hay gặp nhất là phần đỉnh của thùy dưới. Ung thư lủng lỗ: ở người trưởng thành và ở người già tất cả áp xe phổi đều phải được soi mềm – hút (để chẩn đoán). …

HÌNH HANG Ở PHỔI Read More »