Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

sa sút trí tuệ

SA MÍ MẮT VÀ SA SÚT TRÍ TUỆ:

[toc] SA MÍ MẮT VÀ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SA MÍ MẮT: Sụp mí mắt trên: –      Bẩm sinh: thường nhất là xảy ra một bên; –      Bệnh nhược cơ: sa mí mắt lúc có lúc không thường xảy ra hai bên; –    Bệnh cơ mắt, sa mí mắt hai bên từ lúc còn nhỏ …

Read more SA MÍ MẮT VÀ SA SÚT TRÍ TUỆ: