U HỐ CHẬU PHẢI

Nguyên nhân chẩn đoán sai: ở vài người, thùy phải của gan dài xuống đến hô’ chậu phải (thùy Riedel). [toc] 1. U BƯỚU (siêu âm, soi mềm đại tràng chụp X-quang) Ung thư manh tràng: đau, tiêu chảy, máu trong phân, thiếu máu, không có khuynh hướng tắc nghẽn: chụp X-quang: hình cắt cụt, …

U HỐ CHẬU PHẢI Read More »