Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

LẪN TÂM THẦN Ở NGƯỜI LỚN TUỔI

NGUYÊN NHÂN:    Chẩn đoán có thể sai với chứng mất ngôn ngữ Wernicke làm cho người khám có thể nhầm với lẫn tâm thần hoặc với sa sút trí tuệ. Nghiên cứu cách người hệnh gọi các vật dụng.   DO TỔN THƯƠNG NÃO: Xuất huyết màng não; Viêm màng não cấp, viêm màng …

Read more LẪN TÂM THẦN Ở NGƯỜI LỚN TUỔI