Cytokine là gì? Xét nghiệm Cytokine để làm gì? cập nhật liên quan đến covid-19

(Cytokines)

xét nghiệm Cytokine
xét nghiệm Cytokine

Cytokine là gì?

Cytokin là các protein được các tế bào của hệ thống miễn dịch sản xuất có vai trò trung gian và điều hòa miễn dịch, phản ứng viêm và tạo hồng cầu. Các cytokin có thể tác động trên các tế bào miễn dịch khác nhau (ví dụ: khi được cytokin kích thích các bạch cầu mô nô rời khỏi dòng máu lưu hành và trở thành các đại thực bào ở các mô).

Các cytokin có một số đặc điểm lý thú. Cùng một loại cytokin song nó lại có thể được nhiều loại tế bào khác nhau sản xuất ra. Cùng một loại cytokin song nó có thể có các tác động khác biệt nhau trong các tình huống khác nhau, trong khi nhiều loại cytokin khác nhau lại cỏ thể có cùng một tác động. Các cytokin có thể hoạt động hiệp đồng cùng với nhau hay hoạt động đối kháng nhau.

Các ví dụ về cytokin bao gồm: Yếu tố kích thích sinh bạch cầu hạt-mô nô (granulocyte – monocyte colony stimulating factor), interleukin, interferon, yếu tố tăng trưởng khối u (tumor growth factor) và yếu tố hoại tử khối u (tumor necrosis factor). Định lượng nồng độ các cytokin giúp xác định chức năng và đáp ứng miễn dịch và đáp ứng điều trị. Ngoài bệnh phẩm máu, các cytokin có thể được nghiên cứu ở các loại bệnh phẩm khác như dịch não tuỷ, dịch khớp, phân và nước tiểu.

Cách lấy mẫu xét nghiệm Cytokine

xét nghiệm Cytokine
xét nghiệm Cytokine
  • Xét nghiệm được thực hiện trên huyết thanh.
  • Không nhất thiết yêu cầu bệnh nhân cần phải nhịn ăn trước khỉ lẩy máu làm XÉT NGHIỆM.

Giá trị bình thường xét nghiệm Cytokine

Giá trị này thay đổi theo giá trị quy chiếu của từng phòng XÉT NGHIỆM. 4

Tăng nồng độ cytokin máu

Các nguyên nhân chính thường gặp là:

  1. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS).
  2. Thiếu hụt miền dịch.
  3. Các bệnh lý ác tính.
  4. Viêm khớp dạng thấp.

Các yếu tổ góp phần làm thay đổi kết quả xét nghiệm Cytokine

Các cytokin vẫn có thể tiếp tục được sản xuất hay bị thoái giáng trong ống đựng bệnh phẩm chờ được xét nghiệm.

Cập nhật một số vấn đề xét nghiệm Cytokine liên quan đến dịch covid-19

https://zingnews.vn/phat-hien-moi-ve-bao-cytokine-giup-giam-ca-tu-vong-vi-covid-19-post1066394.html

https://vov.vn/the-gioi/kiem-soat-con-bao-cytokine-huong-di-moi-trong-dieu-tri-covid19-1033070.vov

Scroll to Top