Xét nghiệm T7 hay CHỈ SỐ THYROXIN TỰ DO

(Index de Thyroxine Libre / Thyroxine Index, Free [FTI])

 Chỉ số Thyroxin tự do (FTI) là gì ?

     Chỉ số Thyroxin tự do (FTI) là kết quả tính toán bằng cách sử dụng một phương trình toán học để ước tính chỉ số thyroxin tự do từ T4 và test bắt giữ T3. Kết quả này chỉ dẫn lượng thyroxin (T4) ở dạng tự do và dạng có hoạt tính sinh học ở trong máu là bao nhiêu. Khác với xét nghiệm định lượng riêng nồng độ T4 , chỉ số thyroxin tự do không bị tác động bởi nồng độ estrogen. Sử dụng chỉ số Thyroxin tự do (FTI) không thực sự tin cậy như định lượng trực tiếp nồng độ T4 tự do trong máu.

     FTI (còn được biết như T7) được tính toán theo công thức sau:

     FTI = T4 toàn phần x  %bắt giữ T(uptake T3) /100.

Giá trị bình thường

1,5-55%.

Tăng chỉ số thyroxin tự do (FTI)

Nguyên nhân chính thường gặp là: Cường giáp.

Giảm chỉ số thyroxin tự do (FTI)

Nguyên nhân chính thường gặp là: Suy giáp.

Các yếu tổ góp phần làm thay đổi kết quả xét nghiệm

  • Các thuốc có thể làm tăng chỉ so thyroxin tự do (FTI) là: Amiodaron, Carbamazepin, furosemid, thuốc ngừa thai uống, phénobarbital, propranolol.
  • Các thuốc có thể làm giảm chỉ so thyroxin tự do (FTI) là: Amiodaron, clomiphep, corticosteroid, iod, lovastatin, methimazol, phénobarbital, phenytoin, primidon, salycylat.

Các hướng dẫn thực hành lâm sàng dựa trên y học bằng chứng

Quy trình tiếp cận và hướng dẫn sử dụng các xét nghiệmchức năng tuyến giáp được trình bầy trong Hình 1

Scroll to Top