HÌNH HANG Ở PHỔI

[toc]
  • Áp xe phổi sau khi ói ra mủ, thường là hình của thành trong; vùng hay gặp nhất là phần đỉnh của thùy dưới.
  • Ung thư lủng lỗ: ở người trưởng thành và ở người già tất cả áp xe phổi đều phải được soi mềm – hút (để chẩn đoán).
  • Hang lao: thường gặp ở đỉnh phổi nhưng cũng có thể gặp ở chỗ khác, thường đi kèm với một đám thâm nhiễm không đồng nhất, tìm BK.

     Hiếm khi: bệnh phổi nhiễm bụi silic, bệnh do vi khuẩn chim.

  • Bệnh aspergillus: đám mờ đậm ở đỉnh phổi trên có hình liềm sáng hình lục lạc.

II. MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH SAI VỀ HÌNH HANG Ở PHỔI:

Có thể coi như hang ờ phổi, nhưng thật ra là:

  • hình tràng khí một phẩn màng phổi bị nang hóa;
  • hình thoát vị cơ hoành;
  • hình bong bóng của khí thủng;
  • hình nang hơi;

Chụp X-quang cắt lớp cho thấy các đám mờ tròn ở phổi có thể bị thủng lỗ ờ bên trong.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ của trung tâm bác sĩ gia đình tại đây: https://bsgiadinh.vn/kham-benh-tai-nha/

Hoặc có thể gọi ngay số điện thoại sau để được tư vấn trực tiếp.

Leave a Comment

Scroll to Top