THUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP

Thuốc điều trị tăng huyết áp nhằm đưa con số huyết áp động mạch trở lại bình thường, dưới 140/90mmHg (18,7/12,0kPa). Trong nhiều trường hợp, không cần thiết hạ nhiều đến thế, đôi khi chi cần đưa con số huyết áp xuống được một phần, bệnh nhân đã thấy dễ chịu. Trong môt số trường hợp do đưa huyết áp xuống thấp quá nhanh hoặc quá nhiều (mặc dầu con số huyết áp tuyệt đối vẫn trong giới hạn binh thường) đã gay tai biến do thiếu máu não.

Khi cho thuốc, cần làm cho huyết áp xuống từ từ, vừa đạt kết quả bền vững hơn, vừa tránh được tác dụng phụ; đồng thời cũng dễ theo dõi để tìm mức huyết áp nào là tốt nhất đối với người bệnh.

a.  Lúc bắt đầu điều trị, nên sử dụng thuốc lợi niệu thiazit và tương đương hoặc thuốc ức chế thần kinh giao cảm bêta.

b. Nếu không bớt có thể kết hợp hai thứ đó với nhau- hoặc kết hợp một trong hai thứ đó với các thuốc hạ áp khác như resesecpin metyldopa, hydralazin hoặc prazosin.

c.     Nếu không bớt, thực hiện kết hợp giữa các thuốc với nhau. Có thể là:

     Lợi niệu + ức chế giao cảm beta hydralazin

     Lợi niệu + ức chế giao cảm beta prazosin

     Lợi niệu + resepin + hydralazin

d. Cuối cùng nếu cần thiết, sẽ thêm vào với các thuốc phối  hợp trên, một thuốc mạnh kiểu guanetidin, betanidin, debrisoquin hoặc minoxidil.

e.     Nếu đã điều trị như trên mà huyết áp vẫn không xuống hoặc xuống không đáng kể, thì phải xem lại toàn bộ kế hoạch điều trị và kiểm tra lại việc thực hiện y lệnh, kiểm tra lại chất lượng của thuốc, kiểm tra chẩn đoán (nguyên nhân).

Bạn có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ của trung tâm bác sĩ gia đình tại đây: https://bsgiadinh.vn/kham-benh-tai-nha/

Hoặc có thể gọi ngay số điện thoại sau để được tư vấn trực tiếp.

Leave a Comment

Scroll to Top