TEST BẮT GIỮ TRIIODOTHYRONIN

(Triiodothyronine Uptake Test, T3 Uptake, Resin T3 Uptake)

Nhắc lại sinh lý

Trong xét nghiệm này, cho thêm vào mầu máu cùa bệnh nhân một lượng T3 gắn chất đồng vị phóng xạ được biết tn/ớc và nhựa resin. T3 gắn chất đồng vị phóng xạ sẽ gắn vào tất cả các vị tri còn tự do cùa TBG (thyroxine – binding globulin). T3 gắn chất đồng vị phóng xạ không bị gắn vào TBG sẽ gắn với chất nhựa resin cho thêm vào bệnh phẩm sau khi tát cả các vị trí tự do của TBG đã được gắn T3. Xác định phần trăm T3 gắn với chất nhựa resin này, phần trăm này sẽ tỷ lệ nghịch với phần trăm TBG bâo hòa. Như vậy, test này giúp đánh giá các vị trị gắn trên TBG còn tự do (hay chưa bị gắn). Hiện tại test đã được thay thế bằng xét nghiệm định lượng T4 tự do (free T4).

Mục đích và chỉ định xét nghiệm

xét nghiệm tiến hành định lượng gián tiếp lượng globulin mang thyroxin (thyroxine – binding globulin hay TBG) không bão hòa dựa trên tổng lượng TBG hiện có trong cơ thể và lượng thyroxin (T4) gắn với globulin này. Một tỳ lệ bắt giữ T3 cao hơn giá trị bình thường có nghĩa là có ít vị trí TBG còn tự do đẻ gắn T3, có thê gặp trong trường hợp cường giáp.

Cách lấy bệnh phẩm

Xét nghiệm được tiến hành ưên huvết thanh. Không nhất thiết cần yêu cầu bệnh nhân phải nhịn ăn trước khi lấy máu xét nghiệm.

Giá trị bình thường

24 – 37%.

Giảm tỷ lệ bắt giữ triiodothyronin

Các nguyên nhân chính thường gặp là:

Viêm gan cấp. Tàng quá mức TBG bẩm sinh. Các khối u tiết estrogen. Tình ữạng suy giáp. Có thai.

Tăng tỷ lệ bắt giữ triiodothyronin

Các nguyên nhân chính thường gặp là:

Thiếu hụt TBG bấm sinh. Tình trạng cường giáp. Giảm protein máu. Suy dinh dưỡng. Hội chứng thận hư. Suy thận.

Các yếu tố góp phần làm thay đối kết quả xét nghiệm

Các thuốc có thể làm tăng giá trị test bắt giữ Tỉ (T3 uptake test) là: Các steroid làm tăng đồng hóa, barbiturat, corticosteroid, furosemid, heparin, Phenylbutazon, phenytoin, salicylat, thyroxin, warfarin. Các thuốc có thể làm giảm giả trị test bắt giữ Tlà: Thuốc kháng giáp trạng, Clofibrat, estrogen, thuốc viên ngừa thai, thuốc lợi tiểu nhóm thiazid.

Scroll to Top