Sức khỏe

HORMON TUYẾN CẬN GIÁP, CALCITONIN VÀ SỰ CHUYỂN HÓA CALCI VÀ PHOSPHAT

1. Giải phẫu sinh lý của tuyến cận giáp Có 4 tuyến cận giáp, nó nằm ngay sau tuyến giáp, hai tuyến nằm ở cực trên và hai tuyến nằm ở cực dưới tuyến giáp. Mỗi tuyến dài 6mm, rộng 3mm, dày 2mm. Tuyến cận giáp thì khó phân biệt khi phẫu thuật tuyến giáp, …

HORMON TUYẾN CẬN GIÁP, CALCITONIN VÀ SỰ CHUYỂN HÓA CALCI VÀ PHOSPHAT Read More »

ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU – MÔ HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐIỆN CỦA TIM

Hệ tuần hoàn là hệ thống vận chuyển và phân phối máu, trong đó có những chất cần thiết cho mô, và lấy đi các sản phẩm chuyển hóa. Để thực hiện chức năng này, hệ tuần hoàn gồm một bơm và hệ thống ông dẫn. Có thể xem tim là một bơm gồm hai …

ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU – MÔ HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐIỆN CỦA TIM Read More »

SỰ VẬN CHUYỂN VẬT CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO

Tế bào sống luôn luôn trao đổi vật chất với môi trường bên ngoài, ở cơ thể là dịch ngoại bào. Các chất dinh dưỡng như axít amin, glucoz, axít béo (fatty acid), các muối khoáng, vitamin, và nước đi từ dịch kẽ qua màng vào tế bào. Còn các sản phẩm chuyển hóa như: …

SỰ VẬN CHUYỂN VẬT CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO Read More »

HEMOGLOBIN BỊ GLYCOSYL HÓA HAY GẮN ĐƯỜNG

(Hémoglobine glycosylée / Glycosylated Hemoglobin G-Hb, Glycated Hgb) Nhắc lại sinh lý Glucose kết hợp với hemoglobin một cách liên tục và gần như không hồi phục trong suốt đời sống của hồng cầu (120 ngày ) Khi nồng độ glucose máu tảng cao hơn mức bình thường trong một khoảng thời gian đủ dài, …

HEMOGLOBIN BỊ GLYCOSYL HÓA HAY GẮN ĐƯỜNG Read More »

HORMON CHỐNG BÀI NIỆU (ADH hay AVP)

(Antidiuretic hormone [ADH], Arginine Vasopressin (AVP1) Nhắc lại sinh lý Hormon chống bài niệu (Antidiuretic hormnon [ADH]), khởi thủy được biết như là vasopressin nay arginine vasopressin), là một hormon được vùng dưới đồi sản xuất -iormon này được trữ ở thùy sau tuyến yên và được giải phóng khi áp lực thầm thấu máu …

HORMON CHỐNG BÀI NIỆU (ADH hay AVP) Read More »

HORMON KÍCH THÍCH TAO NANG TRỨNG (FSH)

(Folliculostimuline Hypophysaire / Follicular-Stimulating Hormone [FSH]) Nhắc lại sinh lý Hormon kích thích tạo nang trứng (Follicular-Stimulating Hormone [FSH]) là một glycoprotein được thùy trước tuyến yên bài tiết. Tình trạng tiết của tuyến yên được hormon gây giải phóng hormon hướng sinh dục (gonadotropin- releasing hormone [GnRH]) của vùng dưới đồi điều hòa và …

HORMON KÍCH THÍCH TAO NANG TRỨNG (FSH) Read More »

HORMON KÍCH THÍCH TUYẾN GIÁP (TSH)

(Thyréostimuline Hypophysaire / Thyroid-Stimulating Hormone, Thyrotropin) Nhắc lại sinh lý TSH (Hormon kích thích tuyến giáp [Thyroid stimulating Hormone]) là một glycoprotein có TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ 28.000 dalton do thuỳ trước tuyến yên tiết ra dưới sự kiểm soát của một hormon của vùng dưới đồi (TRH). Khi nồng độ hormon giáp trong dòng …

HORMON KÍCH THÍCH TUYẾN GIÁP (TSH) Read More »

HORMON TĂNG TRƯỞNG (GH)

(Hormone de Croissance Plasmatique / Growth Hormone [GH], Human Growth Hormone Nhắc lại sinh lý Hormon tăng trưởng (Growth hormone [GH]) là một polypeptid gồm 191 acid amin được thùy trước tuyến yên sản xuất Chức năng chính của hormon này là kích thích sự phát triển (tăng trưởng) của cơ thẻ. GH đóng vai …

HORMON TĂNG TRƯỞNG (GH) Read More »

HUYẾT THANH HỌC CHẨN ĐOÁN HIV

(Serologie HIV / HIV Antibody Test) Nhắc lại sinh lý Virus gây suy giảm miễn dịch ở người (Human Immunodeficiency Virus [HIV]) gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (acquired immunodeficency syndrome [AIDS]) thuộc nhóm các retrovirus chứa ARN. Các virus của nhóm này có enzym transcriptase đảo ngược (transcriptase reverse) và là …

HUYẾT THANH HỌC CHẨN ĐOÁN HIV Read More »

INSULIN

(Insulinémie / Insulin Assay, Serum Insulin) Nhắc lại sinh lý Insulin là một hormon peptid sau khi đã được xử lý dưới tác động của enzym từ pro-insulin do các tế bào bêta của tụy đảo Langerhans bài tiết. Khoảng 50% lượng insulin lưu hành sẽ được loại bỏ khỏi dòng máu trong bước khởi …

INSULIN Read More »

Scroll to Top