Dấu hiệu ÁM ẢNH VÀ SỢ

(Obsession et phobie; Obsession and phobia) [toc] 1. Ám ảnh và sợ là sao? ÁM ẢNH: “Ý nghĩ kết hợp với cảm tính đau khổ; cảm tính này xâm chiếm ý thức, lặp đi lặp lại và không thể nén được”. Bệnh nhân ý thức được tính chất bệnh hoạn của rối loạn này, chống …

Dấu hiệu ÁM ẢNH VÀ SỢ Read More »