BẠCH CẦU ƯA EOSIN

[toc] 1. Bạch cầu ưa Eosin tăng nhiều (25% và nhiều hơn): Bệnh giun móc; Bệnh giun chí; Bệnh giun xoắn: tiêu chảy, sốt, phù mí mắt đau cơ; chẩn đoán bệnh: sinh thiết cơ sau tuần lễ thứ ba và phản ứng miễn dịch huỳnh quang; Bệnh giun lươn: phát ban từ chi dưới …

BẠCH CẦU ƯA EOSIN Read More »