Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

phát ban bóng nước ở trẻ

PHÁT BAN BÓNG NƯỚC Ở TRẺ EM

1. BỆNH DA BỌNG NƯỚC DI TRUYỀN: Bệnh bong biểu bì bọng bẩm sinh: có nhiều hình thức nặng nhẹ khác nhau tùy theo loại (mô học). Bệnh da bọng nước có ánh sáng bẩm sinh: sau khi phơi nắng: . Rối loạn chuyển hóa porphyrin Gunther: hiếm khi gặp, có porphyrin – niệu . …

Read more PHÁT BAN BÓNG NƯỚC Ở TRẺ EM