Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

NHỮNG ĐIỀU KIỆN DỄ MẮC BỆNH TIM MẠCH Ở TUỔI GIÀ ( PHẦN 1)

1. Tuổi Bệnh động mạch vành thường xảy ra ở người có tuổi Điều tra ở Framingham cho thấy tỉ lệ mắc bệnh mạch vành là 24,9 cho 1000 người nam từ 45-62 tuổi. Theo Peel, trên 856 bệnh nhân suy mạchvành thì tỉ lệ cao nhất ở lứa tuổi 55-59. Trên thống kê thấy, nếu …

Read more NHỮNG ĐIỀU KIỆN DỄ MẮC BỆNH TIM MẠCH Ở TUỔI GIÀ ( PHẦN 1)

NHỮNG ĐIỀU KIỆN DỄ MẮC BỆNH TIM MẠCH Ở TUỔI GIÀ ( PHẦN 2)

3. Tăng cholesterol máu : Vai trò của tăng cholesterol máu trong vữa xơ động mạch đã biết từ lâu. Người ta đã biết, mảng vữa xơ gồm chủ yếu cholesterol. Cho thỏ ăn nhiều cholesterol đã gây vữa động mạch thực nghiệm. Bệnh vữa xơ động mạch xảy ra chủ yếu ở những vùng …

Read more NHỮNG ĐIỀU KIỆN DỄ MẮC BỆNH TIM MẠCH Ở TUỔI GIÀ ( PHẦN 2)

NHỮNG ĐIỀU KIỆN DỄ MẮC BỆNH TIM MẠCH Ở TUỔI GIÀ ( PHẦN 3)

5. Nghiện thuốc lá: Nhiều tác giả cho rằng thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc bệnh động mạch vành. Hút trên 30 điếu một ngày làm bệnh tăng nguy cơ mắc bệnh lên gấp 3,8 lần so với người không hút. Framingham và Albany điều tra trên 4.120 nam hút thuốc lá thấy bệnh …

Read more NHỮNG ĐIỀU KIỆN DỄ MẮC BỆNH TIM MẠCH Ở TUỔI GIÀ ( PHẦN 3)

tim to ở trẻ

TIM TO Ở TRẺ CÒN BÚ VÀ TRẺ EM

Tỷ lệ tim lồng ngực lớn hơn 0,55 (ở trẻ còn bú) hoặc lớn hơn 0,50 (ở trẻ em). 1. BỆNH TIM BẨM SINH – BỆNH TIM MẮC PHẢI: BỆNH TIM BẨM SINH: Shunt trái – phải, thông liên thất, còn ống động mạch, ống tâm nhĩ thất; Bệnh tim trái tắc nghẽn: hẹp động …

Read more TIM TO Ở TRẺ CÒN BÚ VÀ TRẺ EM

ngất

NGẤT

Chẩn đoán phân biệt: Mất ý thức đột ngột 1. NGẤT THÔNG THƯỜNG, NGẤT “PHẢN XẠ”, NGẤT “THẦN KINH PHẾ VỊ” HOẶC “MẠCH – THẦN KINH PHẾ VỊ” Ngất đột ngột kèm với tái xanh và té ngã, mạch không bắt được; hoặc thường hơn, trước khi ngất xảy ra có cơn yếu, mềm cả …

Read more NGẤT