HẠCH NỀN NÃO

Hạch nền não giống như tiểu não là một hệ thống vận động phụ, không hoạt động riêng lẻ một mình, mà có liên hệ chặt chẽ với vỏ não và hệ thống vận động vỏ tủy. 1.Giải phẫu sinh lý Hạch nền não gồm có nhân đuôi, nhân bèo sẫm, nhân cầu nhạt, chất …

HẠCH NỀN NÃO Read More »