CHÓNG MẶT

[toc] 1. Biểu hiện của chóng mặt: ★ Chóng mặt là chỉ khi nào bệnh nhân thấy các vật quay vòng, hoặc bệnh nhân có cảm giác chính mình quay vòng tròn, hoặc bị xô ngang hoặc bị xô té sấp xuống đất. Chẩn đoán phân biệt với: Thỉu (lipothymia), Vắng ý thức, động kinh, …

CHÓNG MẶT Read More »